Post service

Voor die gebieden waar geen Pick-up service mogelijk is heeft Houmaro een zeer handige box ontwikkeld. Deze box kan de klant ter beschikking worden gesteld. Hierdoor is het voor de klant mogelijk zijn gereedschappen schadevrij te verzenden. Als service nemen wij de verzendkosten voor onze rekening. De tijdsduur, afhankelijk van het soort gereedschap en de urgentie hiervan wordt met u van te voren overlegd.

Wilt u van onze post service gebruik maken, dan kunt u bellen met 0031 180 425695.