Machinepark

Houmaro beschikt over een ultra modern machinepark. Door haar vooruitstrevende denkwijze beschikt zij als één van de weinigen over een uniek machinepark waardoor het voor haar mogelijk is opdrachten aan te nemen die voor anderen te gecompliceerd blijken te zijn. Hierbij spelen gecompliceerde profielen, zeer hoge toleranties en toepassing een belangrijke rol. Houmaro is met haar ervaren team in staat oplossingen te creëren die haaks staan op huidige gebruiken.

Onze visie is, 'verder gaan waar anderen stoppen'.

Ultramoderne, meer assige computergestuurde slijpmachines stellen Houmaro in staat de meest gecompliceerde opdrachten uit te voeren. Dit kunnen opdrachten zijn voor enkel stuks tot het volledig onbemand slijpen en/of produceren van speciale gereedschappen. Daarnaast beschikt zij over een volledig geïntegreerd CAD Cam systeem voor het in 3D ontwikkelen, simuleren, slijpen en produceren van de meest hoogwaardige gereedschappen. Door toepassing van een uniek en dynamisch meetproces, welke in de slijpmachine tijdens het slijpproces plaatsvindt, kunnen correcties tijdens het slijpen direct worden doorgevoerd. Het resultaat is een gereedschap dat aan de hoogste eisen, toleranties en originele geometrie voldoet.